កម្មវិធី Easy YouTube Video Downloader

64972
Easy YouTube Video Downloader គឺ​ជា​កម្មវិធី​បន្ថែម​មួយ​ទៅ​លើ​កម្មវិធី​ Mozilla Firefox
ដែល​ជា​កម្មវិធី​រុក​​រក​គេហទំព័រ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​និង​ចំហរ​កូដ​ដ៏​ល្បី​ទូទាំង​ពិភព​លោក​។

កម្មវិធី​នេះ​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​គ្រាន់​តែ​បើក​​វីដេអូ​ណា​ដែល​លោក​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត
នោះ​វា​នឹង​បង្ហាញ​កន្លែង​​ទាញ​យក​ជូន​លោក​អ្នក​​។

កម្មវិធី​នេះ​មាន​ល្បឿន​លឿន ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ប្រាស់ តែង​តែ​ដំណើរ​ការ​ មិន​រអាក់​រអួល និង​ឥត​គិត​ថ្លៃ​។
គុណ​ភាព​នៃ​វីដេអូ​ដែល​បាន​ទាញ​យក​មក​គឺ​មាន​គុណ​ភាព​ខ្ពស់ ដែល​មាន​ជា​ជម្រើស​ដូច​ខាង​ក្រោម
MP4A MP3 MP4 AAC FLV និង HD ដែល​វា​ជា​ជម្រើស​មួយ​នៅ​ត្រង់​កន្លែង​ទាញ​យក នោះ​វា​នឹង​ទាញ​យក​
ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​គេហទំព័រ​ youtube.com ហើយ​បំលែង​ជា​គុណ​ភាព​វីដេអូ​ដូច​ជម្រើស​ខាង​លើ​។

ចូល​ទៅ​ទាញ​យក Easy YouTube Video Downloader
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>